Personvernerklæring

Personvernerklæring

DENNE NETTSIDEN DRIVES AV BEVISST AS (orgnr 922949565) UNDER NAVNET FØRNITUR. GJENNOM NETTSTEDET HENVISER VILKÅRENE “VI”, “OSS” OG “VÅR” TIL FØRNITUR

Denne personvernerklæringen regulerer måten Førnitur (Bevisst AS) samler, bruker, vedlikeholder og bekjentgjør informasjon samlet inn fra brukere (hver, en “bruker”) på https://foernitur.no -nettstedet (“nettstedet”). Denne personvernerklæringen gjelder for nettstedet og alle produkter og tjenester som tilbys av Førnitur.

Personlig identifikasjonsinformasjon

Vi kan samle inn personlig identifikasjonsinformasjon fra brukere på en rekke forskjellige måter, inkludert, men ikke begrenset til, når brukere besøker nettstedet vårt, legger inn en bestilling, abonnerer på nyhetsbrevet og i forbindelse med andre aktiviteter, tjenester, funksjoner eller ressurser vi lager tilgjengelig på nettstedet vårt. Brukere kan etter behov bli bedt om navn, e -postadresse, postadresse, telefonnummer, kredittkortinformasjon. Brukere kan imidlertid besøke nettstedet vårt anonymt. Vi vil bare samle inn personlig identifikasjonsinformasjon fra brukere hvis de frivillig sender slik informasjon til oss. Brukere kan alltid nekte å gi personlig identifikasjonsinformasjon, bortsett fra at det kan forhindre dem i å delta i visse nettstedrelaterte aktiviteter.

Ikke-personlig identifikasjonsinformasjon

Vi kan samle inn ikke-personlig identifikasjonsinformasjon om brukere når de samhandler med nettstedet vårt. Ikke-personlig identifikasjonsinformasjon kan omfatte nettlesernavnet, typen datamaskin og teknisk informasjon om brukernes tilkobling til nettstedet vårt, for eksempel operativsystemet og Internett-leverandørene som brukes og annen lignende informasjon.

Hvordan vi bruker innsamlet informasjon

Førnitur kan samle inn og bruke brukernes personlige informasjon til følgende formål:

– For å forbedre kundeservicen Informasjonen du gir, hjelper oss å svare på dine kundeserviceforespørsler og støttebehov mer effektivt.

– For å tilpasse brukeropplevelsen Vi kan bruke informasjon samlet for å forstå hvordan brukerne våre som gruppe bruker tjenestene og ressursene som tilbys på nettstedet vårt.

– For å behandle betalinger

Vi kan bare bruke informasjonen som brukerne gir om seg selv når de legger inn en bestilling for å yte service til den bestillingen. Vi deler ikke denne informasjonen med eksterne parter, bortsett fra i den grad det er nødvendig for å tilby tjenesten.

– For å kjøre en kampanje, konkurranse, undersøkelse eller annen nettstedfunksjon

Shopping Cart

Enquire now

  • Førnitur   +4799103575    SEND SMS